Warm Hart

Warm Hart

Wat is Warm Hart ?
Een vereniging waar armen het woord nemen.

Openingsuren: woensdagnamiddag en donderdag de ganse dag

Werking & Doekgroep:

  • Wij organiseren ontmoetingsactiviteiten, geven vorming over basisrechten, formuleren beleidsadviezen, doen aanvragen voor vrijetijds- en vakantieparticipatie voor mensen en gezinnen met een klein budget.
  • Er is ook een openbare computerruimte met begeleiding.
  • We verwijzen naar andere hulpverleningsorganisaties.
  • We begeleiden ook individueel.

Doelgroep / voorwaarden:
Mensen die door omstandigheden kansen missen om volwaardig aan het maatschappelijk leven deel te nemen.