Savioschool

Geschiedenis van de Savio-school

Het is heel belangrijk dat elke inwoner van de gemeente Houthalen-Helchteren zich geestelijk en lichamelijk goed voelt.
Wanneer wij over het grondrecht “Welzijn” spreken dat hebben we twee belangrijke levenscondities voor ogen nl. Gezondheidszorg en Vrije tijd en hobby’s.

Grondrecht 4:
4.1. Elke inwoner van de gemeente Houthalen-Helchteren heeft recht op een
toegankelijke en betaalbare gezondheidszorg. Deze gezondheidszorg omvat naast de lichamelijke en geestelijke gezondheidszorg ook aandacht voor een evenwichtige voeding alsook ondersteuning op het vlak van lichaamsverzorging.
Inleiding Wanneer we de gemeente Houthalen-Helchteren met zijn vele deeldorpen in detail bekijken dan zien we heel wat indicaties die wijzen in de richting van medische bijstandshulp.

We merken dat er in elk deeldorp van Houthalen-Helchteren heel wat dokters, tandartsen, apothekers, kinesisten en opticiens,…… aanwezig zijn. Er zijn eveneens tal van diensten die ondersteuning en informatie bieden over het belang van een evenwichtige voeding- en een goede gezondheidszorg. We denken hier aan het Wit-Gele Kruis, Kind en Gezin, Huis van het Kind, Centrum voor Leerlingenbegeleiding, de Christelijke Mutualiteiten, de Voorzorg, de
Liberale Mutualiteit, enz….

Ook kwetsbare gezinnen kunnen op het vlak van gezondheidszorg en voeding terecht bij de organisaties zoals Sint-Vincentius, Warm Hart, De Weggeefwinkel, het OCMW, Huis van het Kind, Kind en Gezin, enz….
Gezondheidszorg betreft naast gezonde voeding en medische bijstand ook de geestelijke gezondheidszorg.

Aan de hand van onderstaande beelden en foto’s trachten wij letterlijk een beeld te geven van het belang dat de gemeente hecht aan dit belangrijk welzijnsaspect.
4..2. Elke inwoner van onze gemeente heeft recht op een zinvolle en betaalbare
vrijetijdsbesteding. Het sport- en het cultuuraanbod alsook het ruime verenigingsleven staan open voor iedereen.

Inleiding: Wanneer we de focus op de gemeente Houthalen-Helchteren plaatsen dan zien we een schat aan sportieve en culturele mogelijkheden waarmee de inwoner zijn vrije tijd kan invullen. In elke wijk, in elk deeldorp van de gemeente vinden we een sporthal of een sportzaal, één of meerdere voetbalterreinen, golfbanen, tennispleinen, speeltuinen, sport-en ontspanningsmogelijkheden.
Ook de zwembaden van het domein Molenheide en Hengelhoef staan open voor iedereen die het water wil trotseren.

Verder kan er in deze recreatieparken een schat aan ontspanningsmogelijkheden gevonden worden voor jou en het hele gezin. Houthalen-Helchteren is een groene gemeente met veel bossen, vennetjes en zandheuveltjes. Verschillende paden in dit groene landschap geven aan de wandelaar een unieke kans om de natuur en de gezonde boslucht op te snuiven. Tijdens de wandelingen zijn er indicaties die wijzen op een ver verleden: Kelchterhoef, Hoeve Jan, Hoeve Mieneke, Kasteel van Ter Dolen, de Sint-Catherinakapel, het kerkje van Laak, de Genaderse Molen, de
Laambeek, de Schans, het kasteel van Hoeverheide, enz….

De inwoners, evenals alle geïnteresseerden, kunnen inlichtingen inwinnen bij verschillende diensten en instanties over sport, ontspanning en vrije tijd. Tevens worden er inlichtingen en adressen verschaft over de mogelijkheden met betrekking tot eventuele tussenkomsten voor kwetsbare gezinnen (sociale vakanties, kortingen of ondersteuning voor lidgelden, ondersteuning uitrusting, enz….): het sociaal huis, het OCMW, Warm Hart, de verschillende ziekenfondsen, Jeugd Welzijnswerk, Arktos, Rimo, Schanshof, Dienstencentrum Casino, Het Perron-Oost, Het Rode Kruis, de Spelotheek “Het Dobbelsteentje”, …… heten alle geïnteresseerden welkom.

Deze mooie welkom, die voor iedereen geldt, komt in de hal van het nieuwe Sint-Vincentiusgebouw Grote Baan

60 – het vroegere sociaal huis:
Welkom in dit open huis
Waar je mag zijn wie je bent
Waar je antwoorden krijgt zonder vragen
Waar stilte de taal van de liefde spreekt
En waar de hoop gevoed wordt

Keer op keer en …. zonder klagen.

François Didden