Afbeelding

Genaderse molen

De Watermolen, anno 855 

De Beek ontspringt te Meeuwen op 25 km van hier, en vloert in de Maas, te Neer in Nederland. In de onmiddellijke nabijheid van nog bijstaande watermolen stonden ergens een slagmolen en een schorsmolen.

Het die slaan gebeurde tijdens de zomer, als het vroor liep die niet. Wanneer er tijd was, vooral 's nachts, werd er schors gemalen. Een vuil en stoffige werk, de eiken schors moest in kleine stukjes gehakt, en zo tussen de stenen gemalen. Dat meel werd gebruikt om koeien velden te looien. Totaal vervalen werd de schors molen 1926 afgebroken. Die  dienden in 1918 na de 2de wereld oorlog ging het met rassé schreden achteruit.

In zelf bakken in onbruik. Kleine boeren verdwenen. De meelfabriek en boerenbond nam het werk over. Vele ambachten verdwenen. In 1954 begon Vader met een ontspannings-oord. Vrije tijden gingen de mensen krijgen. Moeras werd tot moeras herschapen. De aabeek was zeer zuiver water, de forellen bleven goed overleven. Van heinde en einde, komen de liefhebbers er op af. Zo ontstond het ontspannings oord.

De Watermolen

De Watermolen
De Genaderse