Meulenberg_Wandeling

Meulenberg_Wandeling

Meulenberg is een wijk in de zuidoostelijke hoek van de Belgische deelgemeente Houthalen. De steenkoolmijn van Houthalen zag het als een noodzaak om voor hun arbeiders huizen te bouwen.

Nieuwbouw: Kempisch Tehuis plant de komende jaren grote bouwwerken in de wijk Meulenberg te Houthalen-Helchteren. Zo’n 84 gezinnen wonen nog in 4 grote appartementsblokken. Deze appartementen zijn een voorbeeld van sociale huisvestingsprojecten uit de jaren ’70. Om de leef- en woonkwaliteit te verbeteren van deze 84 gezinnen maar ook de omwonenden, wil Kempisch Tehuis deze vervangen door mooie, moderne woningen en appartementen.

Een dergelijk project is geen kleine klus en er werd reeds in 2004 gestart met de opmaak van de structuurplannen. Concreet zal er in verschillende fases over verschillende jaren gewerkt worden.

Fase: 1 + 2

Op 14 december 2012 zijn drie aannemers gestart met de bouw van de eerste 17 woningen op restpercelen tussen de bestaande woningen in de Varenstraat, Bremstraat en Hazelarenstraat. Tussen de Bergstraat en Ahornstraat bouwt Kempisch Tehuis werden pas 12 nieuwe woningen gerealiseerd.
Ondertussen zijn deze 29 nieuwe woningen verhuurd en bewoond. Vele huurders woonden ervoor in één van de twee appartementsblokken in de Saviostraat.

Op 23 februari 2015 startten de werken van de afbraak van de woontorens. Nu de eerste fase van de weg werd aangelegd, is de begonnen met de bouw van 26 woningen en 8 appartementen.

Fase: 2

Een wandeling door de wijk Meulenberg kan uiteraard zeer verscheiden facetten van het leven in deze multiculturele wijk laten ontdekken. Binnen de reeks van “Wijk in de Kijker” hebben wij echter vooral oog voor het cultuurhistorische aspect, dus ligt de nadruk eerder op monumenten en op beleving.Vertrek- en aankomstpunt van onze wandeling is uiteraard het cultuurcentrum “Casino” gelegen aan de Varenstraat 22. Dit gebouw is ontegensprekelijk het visitekaartje van de wijk Meulenberg. Het Casino is immers gebouwd naar een ontwerp van de bekende architect Isia Isgour, die hier tussen 1949 en 1957 een ganse reeks gebouwen en woningen heeft getekend. Bovendien kan je in het multiculturele cafetaria voor of na je wandeling terecht voor een tas koffie of thee of misschien kan je zelfs een Marokkaanse gerecht als couscous of tajine degusteren. Je verlaat het cultuurcentrum met de rug naar de hoofdingang en steekt de Varenstraat over, door een straat zonder naam. Op het eerste rondpunt sla je rechtsaf de Bremstraat in. Je volgt deze straat tot aan de volgende rotonde, waar je schuin links de bescheiden Sint-Lambertuskerk ziet liggen. Verder in de Bremstraat kom je langs het Buurthuis. Het is vanuit dit huis in de wijk dat welzijnswerkers allerlei initiatieven ontwikkelen om het leven voor de bewoners van de wijk aangenamer te maken. Wanneer je verder gaat langs de Bremstraat, neem je op de volgende rotonde de weg links omhoog: de Platanenstraat. Vervolgens neem je de eerste straat rechts: de Elzenstraat. Aan je rechterkant ligt het vroegere zusterklooster, gebouwd in 1957, maar dat heeft nu verschillende functies lokaal voor de jeugdbeweging, repetitielokaal voor de harmonie en moskee voor de Marokkaanse gemeenschap. Pal ertegenover, aan de overkant van de straat, liggen de basisschool van Meulenberg: een kleuterschool en een basisscholen van Meulenberg: een kleuterschool en een lagere school. Vroeger, in de jaren 1950 en 1960, waren deze scholen vermaard voor hun vernieuwde pedagogische aanpak, die ook zichtbaar was in de architectuur. De lagere school was vroeger nog opgesplitst in een jongens- en meisjesschool, maar door het sterk dalende aantal leerlingen zijn de beide lagere scholen gefusioneerd. Als je geluk hebt, als de school open is, kan je door het poortje naar de Saviostraat. Is dit niet het geval, dan kan je rechtdoor de Elzenstraat blijven volgen, en op het einde rechtsaf draaien, de Saviostraat in.Zo kom je aan de achterkant van de scholen, waar je even bewonderend kan kijken naar het voormalige broederklooster of Fratershuis, waar de fraters van Tilburg, die hier het lager onderwijs verzorgden, tot voor enkele jaren hun intrek hadden. Nu is het gebouw in gebruik door het CLB.

Iets verder in de Saviostraat, aan je linkerkant, bemerk je da Turkse moskee. Vooral op vrijdagen is het hier erg druk. Het is een modern gebouw, dat recent ook nog een minaret erbij gekregen heeft. Je wandelt rechtdoor en ziet recht voor je ogen de villa zo groot van directeur-gerant van de steenkoolmijn. Dat de villa zo groot is, heeft ook te maken met het feit dat de eerste directeur, Achille Ampe, een gezin met twaalf kinderen had  ! Je wandelt schuin linksaf en komt uit op Wildrozenstraat.Op een T-kruising ga je rechtsaf. Recht  voor je was de inpllanting gepland van een grote kerk, een zogenaamde “mijnkathedraal”, zoals in de andere mijngemeenten, maar door de kolencrisis jaren 1950, is dit plan nooit gerealiseerd. Je vervolgt je weg verder langs de Wildrozenstraat, steeds maar rechtdoor ? Aan de tweede rotonde zie je links de villa van het kinderheil, waar vroeger jaren de baby’s van de mijnwerkers werden gewogen, gemeten en verzorgd. Waar de Wildrozenstraat uitkomt op de Brelaarstraat, zie je links een herbouwde mijnwerkerswoning, die nu ingericht is als Bed & Breakfast  “De zwarte Bloemkool”. Tijdens de zomervakantie kan je hier ’s avonds ook nog een glaasje komen drinken, na een wandeling of fietstocht. Je vervolgt je weg rechtsaf in de Brelaarstraat. Je laat de Beukenstraat en de Ontginningsstraat netjes rechts liggen en slaat even verder linksaf, de Meulenbergstraat in. Het is slechts een kort verbindingsstraat van een honderdtal meter. Op het einde sla je linksaf , de Brelaarschansweg in. Je volgt de bocht in de weg en steekt de drukke Koolmijnlaan over: goed uitkijken voor autoverkeer  ! Na de Koolmijnlaan blijft je op de Brelaarschansweg, maar je komt in de groene natuur terecht. De Weidestraat laat je links liggen en je merkt links een beekje met een oever van keien, waarin ijzerhoudend water stroomt. Je wandelt nu tussen de weiden en net voor een T-kruispunt zie je rechts een boerderij, een restant van de vroegere Brelaarschans. De schans is uiteraard weer platgegooid en de gracht is gedempt, maar je ziet in het door bomen omzoomde stuk grond nog duidelijk de vorm van de vroegere schans. Aan het T-kruispunt  sla je linksaf en dadelijk erna weeral links, de Schansbeemdenweg in. Na een 600 meter bemerkt je rechts een kapel van O.L.- vrouw van Lourdes, in een mooie afgesloten parkje. Je kan hier steeds een schietgebedje doen voor een veilige tocht  ! Even verder kom je opnieuw op de Koolmijnlaan, die je dan naar rechts volgt. De weg heet nu Springstraat en brengt je als vanzelf tot aan de Genadere watermolen aan de linkerkant. Een fraai gerestaureerd waterrad is het enige dat nog rest van de voormalige watermolen, die nu ingericht is als taverne. Ertegenover staat een bakstenen veldkapelletje, dat hier toch al anderhalve eeuw uithoudt. Wanneer je de weg ’t Genaderen volgt, kom je uit aan het natuurreservaat Tenhaagdoornheide, maar die wandeling zal voor een andere keer zijn. Wij vervolgen onze weg terug langs de Springstraat, opnieuw richting tuinwijk Meulenberg. De Koolmijnlaan laten we links liggen en ook de tennisterreinen rechts gaan we voorbij. Dan nemen we links de Gagelstraat. Op een T-kruising nemen we links  de Acaciastraat, en op het einde is er een weggetjes rechtsaf, langs de huizen, waardoor we opnieuw in de Brelaarstraat komen, en vervolgens de eerste weg rechts nemen. Dit is de Varenstraat en zo komen we opnieuw bij ons vertrekpunt het cultuurcentrum Casino.  Lees meer...